Nauka

Nauka

1. Jedną z przyczyn wstrząsu hipowolemicznego jest:

A. nagły spadek poziomu glukozy we krwi.
B. nagłe podniesienie poziomu glukozy we krwi.
C. chwilowa utrata przytomności.
D. spadek objętości krwi krążącej.
Wstrząs występuje w sytuacji, w której dochodzi do stanu zagrożenia życia w wyniku niedostatecznego zaopatrzenia tkanek w tlen i substancje odżywcze. Taki stan prowadzi bezpośrednio do niewydolności wielonarządowej, a dalej do śmierci. Słowo “hipowolemiczny” mówi o pochodzeniu wstrząsu. Fragment “hipo” w naukach medycznych mówi o niedostatecznej ilości czegoś. Natomiast “wolemiczny” pochodzi od łacińskiego słowa “volubilis”, co oznacza objętość (w tym przypadku objętość krwi).
E. żadne z wymienionych.